ENGLISH
NANOSTRUCTURI DE MATERIALE COMPLEXE, METAL-SEMICONDUCTOR-DIELECTRIC, CU EFICIENTA CUANTICA OPTIMIZATA LA INTERACTIA CU RADIATIA SOLARA
Acronim: NANOLAYSOL
Cercetarile au ca sop masurabil final optimizarea tehnologiei de realizare, alegerea materialelor cuaternare optimizate si a parametrilor tehnologici care sa permiata obtinerea randamentelor de conversie superioare valorii de 12% pentru dispozitivele fotovoltaice neconventionale.
Verificarea caracteristicilor optice, constantele n si k, deductibile din masurarea si prelucrarea caracteristicilor spectrale R si T (reflexie si transmisie) constituie un element de monitorizare interna pentru toate materialele pe care le utilizam in elaborarea modelului experimental (ME).
In intervalul de verificare a performantelor a ML de element FV, in scopul proiectarii corecte (soft de modelare a nanostructurilor multistrat – TFCALC 2004 MacLeod) a ME, un factor important in lantul retelei de cercetare este elaborarea protocolului de masura si atestare a eficientei cuantice pentru dispozitivul aflat sub tinta proiectului.

OBIECTIVE:
Proiectul isi propune ca obiectiv general fundamentarea de cercetari avansate in domeniul stiintei si tehnologiei privid realizarea de nostructuri multistrat ecologice cu aplicatii in domeniul fotovoltaic. (Platforma tehnologica europeana)
Proiectul complex propune cinci etape in intervalul de timp 2006 – 2008 (24 de luni) a caror obiective de etapa sunt:
INSTITUTIA COORDONATOARE
Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plsamei si Radiatie (INCDFLPR)
Grupul de Tehnologii Avansate in Straturi Subtiri-GAP (http://gap.inflpr.ro)
logo_inflpr

COMPONENTA CONSORTIULUI
  • Institutul National de C&D pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiilor INFLPR – coordonator proiect
  • P1 - S.C. Institutul National de Sticla SA -INS-SA
  • P2 -Institutul de Optoelectronica SA -IOEL-SA
  • P5 -Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Metrologie si Ingineria Masurarii-UPB-CCMIM

 AUTORITATEA CONTRACTANTA: Centrul National de Management Programe (http://www.cnmp.ro)

DURATA PROIECTULUI: 24 LUNI

Director de proiect: Dr. Ing. Rares Victor Medianu
tel: 021 4574489; fax: 021 4022514; e-mail: rares.medianu@inflpr.ro

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
© 2008 Advanced Technologies in Thin Films. All rights reserved.